Privatlivspolitik for Gl. Havn Streetfood

1. Introduktion

Hos Gl. Havn Streetfood, beliggende på Kanalstræde 19, 4300 Holbæk, tager vi din databeskyttelse alvorligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med dansk lovgivning og GDPR (General Data Protection Regulation).

2. Dataansvarlig

Gl. Havn Streetfood Kanalstræde 19 4300 Holbæk E-mail: ohoj@glhavn-streetfood.dk Hjemmeside: glhavn-streetfood.dk

3. Hvilke data indsamler vi?

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger vedrørende lejekontrakter med bodholdere

4. Formål med databehandlingen

Dine personoplysninger bruges til følgende formål:

 • Administration af lejekontrakter med bodholdere
 • Kommunikation vedrørende lejekontrakter og drift af pladsen
 • Håndtering af betalinger og fakturering
 • Overholdelse af lovgivningsmæssige krav

5. Retsgrundlag for databehandlingen

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af en kontrakt (lejekontrakter med bodholdere)
 • Retlig forpligtelse (opbevaring af fakturaoplysninger)
 • Legitime interesser (drift og administration af pladsen)

6. Deling af dine oplysninger

Vi videregiver kun dine oplysninger til tredjeparter, når det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser over for dig eller for at overholde lovkrav, herunder:

 • Betalingsudbydere
 • Revisions- og regnskabstjenester
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen kræver det

7. Opbevaring af data

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, de blev indsamlet til, eller for at overholde lovgivningsmæssige krav. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige, sletter vi dem sikkert.

8. Dine rettigheder

Du har ret til:

 • At få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • At få urigtige oplysninger rettet
 • At få dine oplysninger slettet (retten til at blive glemt)
 • At begrænse behandlingen af dine oplysninger
 • At gøre indsigelse mod behandlingen
 • At modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
 • At tilbagekalde dit samtykke, hvis behandlingen er baseret på samtykke

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte os på ohoj@glhavn-streetfood.dk.

9. Sikkerhed

Vi tager passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, ødelæggelse eller misbrug.

10. Ændringer til privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, og vi vil informere dig direkte, hvis ændringerne er væsentlige.

11. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

Gl. Havn Streetfood Kanalstræde 19 4300 Holbæk E-mail: ohoj@glhavn-streetfood.dk

12. Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet:

Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K E-mail: dt@datatilsynet.dk Telefon: +45 33 19 32 00